De SKM Netwerktools dienen als de smeerolie voor 24/7 lerende netwerken. De tools helpen het netwerk optimaal te functioneren. Van een digitaal samenwerkingsplatform tot vrijdagmiddagborrels, de SKM Netwerktools zorgen voor een vitaal netwerk waarin (digitaal) ontmoeten centraal staat.


SKM Scan

Ophalen beelden van organisatie voor een optimale start.

lees verder

 

SKM Start

Creëren van betrokkenheid in een inspirerende startbijeenkomst.

lees verder

 

SKM App

Online kennisdelen en contact houden met het netwerk.

lees verder

 

SKM Support

Netwerkcoaches voor faciliteren van de leden van het netwerk.

lees verder

 

SKM Poll

Doorlopend peilen van het netwerk via de SKM App.

lees verder

 

SKM Meet-up

Elkaar informeel ontmoeten, op inhoud verbinden.

lees verder

 

SKM Media

Inbrengen van inspirerende content via diverse kanalen.

lees verder

 

SKM Webinar

Online bijeenkomst voor delen van kennis en ervaringen.

lees verder

 


Beter presteren met lerende netwerken

logo