icon kl

SKM Scan

SKM Scan

Geplaatst op 18 november 2016 door Jesse van Santen

De SKM Scan zorgt voor een vliegende start van een lerend netwerk. Met de SKM Scan halen we informatie op over hoe mensen in een organisatie werken, leren en netwerken. Dit helpt ons bij het inrichten van een 24/7 netwerk en het invullen van een adaptief programma. Zo kun je je voorstellen dat in een organisatie waar al veel met digitale toepassingen wordt gewerkt de SKM App minder begeleiding behoeft. En bijvoorbeeld bij een organisatie met een solistische cultuur er meer aandacht wordt besteed aan hoe te netwerken.

De SKM Scan voeren we uit vooraf aan de eerste bijeenkomst, door gesprekken met opdrachtgever(s) of het afnemen van interviews en/of verspreiden vragenlijsten met belanghebbenden en potentiële leden van het netwerk. Het is ook mogelijk de SKM Scan deels op de startbijeenkomst te laten plaatsvinden. De startbijeenkomst leent zich ook goed om opbrengsten van de SKM Scan te delen met het netwerk.

Invulling van de SKM Scan

De SKM Scan gaat over drie aspecten die relevant zijn voor een startend netwerk.

De SKM Scan is geïnspireerd op de theorieën van onder andere De Caluwé (veranderstijl), Harrison/Handy & Quinn (organisatiecultuur) en Kolb (leerstijl).

Programma op maat

De resultaten van de SKM Scan gebruiken we voor het invullen van een blended programma op maat.

LinkedIn
Ophalen beelden Ophalen beelden

sdf