icon kl

SKM Start

SKM Start

Geplaatst op 30 november -0001 door Steven van Luipen

Een nieuw netwerk starten we altijd met een scan en een persoonlijke ontmoeting tussen de deelnemers. De bijeenkomst heeft zowel een inspirerend, inhoudelijk, als een praktisch karakter.

Scan

Met onze opdrachtgever bespreken we wie belang hebben en kunnen bijdragen aan het geagendeerde vraagstuk. Ons uitgangspunt is dat we snel aan de slag gaan en het netwerk geleidelijk laten groeien. Daarom laten we een uitgebreide, tijdrovende stakeholdersanalyse achterwege. Als er tien deelnemers zijn, kunnen we van start. Om te weten hoe we het netwerk het beste kunnen inrichten halen we bij hen informatie op over hoe ze werken, leren en netwerken. Zie Scan en App. Tijdens de Startbijeenkomst delen we de opbrengst van de scan en stellen we een aanpak voor.

Ontmoeting

Een netwerk zonder sociale cohesie functioneert niet, daarom ruimen we tijd in voor kennismaking. We bieden deelnemers een ontspannen programma, dat afhankelijk van de groep invulling krijgt. Als deelnemers naar huis gaan kennen ze elkaars achtergrond, expertise en reden van betrokkenheid bij het netwerk.

Vraagstuk  

Het bestaansrecht van elk netwerk is een urgent vraagstuk. Een inhoudelijke samenvatting van wat de deelnemers bij elkaar brengt wordt tijdens de bijeenkomst door een stakeholder gepresenteerd. Onze rol is de groep bewustmaken van de mogelijkheden om meervoudig naar een vraagstuk te kijken. Daarmeer willen we een basis leggen voor een vruchtbare dialoog waarin meer geluisterd dan gezonden wordt.

Online/App  

Alle deelnemers installeren tijdens de bijeenkomst de SKM App en worden wegwijs in het gebruik ervan.

LinkedIn
Creëren betrokkenheid Creëren betrokkenheid

sdf