icon kl

SKM Poll

SKM Poll

Geplaatst op 30 november -0001 door Steven van Luipen

De SKM Poll zorgt voor voeling met en voeding van het netwerk. Met een zogenoemde ‘bot’ worden via de SKM App de leden van het netwerk periodiek bevraagd. Vragen kunnen gaan over de inhoud van het programma, bijvoorbeeld het thema van het volgende webinar. Maar kunnen ook gaan over hoe de deelnemers de afgelopen bijeenkomst hebben ervaren. Zo maken we het adaptief programma op maat voor én door de deelnemers. 

De SKM Poll wordt gedurende de gehele duur van het lerend netwerk ingezet. Het peilen gebeurt hoofdzakelijk via de SKM App. De resultaten kunnen zowel online als offline - tijdens de bijeenkomsten - teruggegeven worden aan de leden. De kracht van de Poll is laagdrempelige betrokkenheid van de deelnemers aan de invulling van het programma.

Door het continu peilen van het netwerk...


Peilen met een bot op de SKM App

De SKM Poll is een bot, een geautomatiseerde gebruiker op de SKM App die regelmatig, op vaste momenten, de leden van het netwerk bevraagt. De leden kunnen eenvoudig antwoorden door te klikken/tappen of een antwoord te typen, net zoals ze zouden doen in een online dialoog met een andere deelnemer. Het gebruik van de bot maakt het peilen zo laagdrempelig mogelijk.

De resultaten verwerken we en geven we zo snel mogelijk terug aan het netwerk. De resultaten dienen enerzijds als input voor het adaptief programma en anderzijds ondersteunen zij het proces van effectieve uitwisseling.

Alternatieven

De SKM Poll in de vorm van een bot is ontworpen om gebruikt te worden in combinatie met de SKM App, en is daar het meest effectief. Maar er zijn meer mogelijkheden:

  • Bij een bestaand online platform van de opdrachtgever kunnen wij onderzoeken of de bot ook daar kan worden toegepast.
  • Een alternatief voor de bot is het bevragen van het netwerk via e-mailings. Nadeel hiervan is dat dit niet interactief is en niet binnen de omgeving van de SKM App plaatsvindt, wat minder laagdrempelig is.

 

LinkedIn
Peilen netwerk Peilen netwerk

sdf