icon kl

SKM App

SKM App

Geplaatst op 30 november -0001 door Steven van Luipen

De SKM App faciliteert het contact tussen de leden van een lerend netwerk. Het is een digitaal samenwerkingsplatform welke zowel via de computer, tablet als smartphone te gebruiken is. De SKM App biedt zijn gebruikers de mogelijkheid op laagdrempelige wijze in contact te komen met het lerend netwerk. Ook is het mogelijk documenten gericht te delen met een persoon, een select gezelschap of met het gehele netwerk. De SKM App fungeert als het ware als de (digitale) brug tussen de fysieke bijeenkomsten van het netwerk. Discussies kunnen op het digitale platform van de SKM App voortgezet worden. Ideeën, dilemma’s en vragen kunnen op laagdrempelige wijze voorgelegd worden aan (een deel van) het netwerk.

Peilen en coaching

Bovendien biedt de app de mogelijkheid de leden van het netwerk op een toegankelijke wijze te bevragen (de SKM Peilstok) met als doel input op te halen voor het adaptief programma en de betrokkenheid en het eigenaarschap van de leden te versterken. Netwerkcoaches van SayKnowMore worden ingezet ter ondersteuning van het netwerk bij het gebruik van de app.

Vliegende start

De SKM App wordt in principe tijdens de startbijeenkomst van een lerend netwerk geïntroduceerd bij de leden. Afhankelijk van de uitkomsten van de SKM Scan wordt bepaald hoe snel en op welke wijze de SKM App wordt ingezet ten behoeve van het faciliteren van het netwerk. Aan de hand van de uitkomsten van de SKM Scan wordt ook bepaald welke vorm van begeleiding nodig wordt geacht bij het introduceren en gebruik van de app. Zo mag worden uitgegaan dat in een organisatie waar al veel gebruik wordt gemaakt van digitale toepassingen de deelnemers minder begeleiding behoeven bij het gebruik van de app dan in organisaties waar digitalisering nog in de kinderschoenen staat. 

Integraal onderdeel van lerende netwerken

De SKM App leent zich ook goed voor de communicatie tussen SayKnowMore en haar lerende netwerken. Of het nou gaat om een uitnodiging voor een webinar of het benaderen van specifieke personen voor het voorbereiden van een Spiegelbijeenkomst. De SKM App biedt een platform waarbij op eenvoudige wijze de interactie tussen de leden onderling en met SayKnowMore wordt gefaciliteerd. Ook biedt de app mogelijkheden om producties van SayKnowMore te delen met het netwerk zoals bijvoorbeeld reportages en interviews. Ook kan de app gebruikt worden om conversation starters te introduceren om zo de interactie op het platform te blijven stimuleren.

Beschikbaar op alle platforms

De SKM App maakt gebruik van het Slack-platform en is zowel beschikbaar voor iOS, Android als Windows Phone (beta), en voor pc en Mac.

Door het gebruik van de SKM App

LinkedIn
Online kennisdelen Online kennisdelen

sdf