icon kl

SKM Meet-up

SKM Meet-up

Geplaatst op 30 november -0001 door Steven van Luipen

De SKM Meet-up zorgt voor de informele ontmoeting binnen het netwerk. Meet-ups zijn bijeenkomsten met veel ruimte voor het versterken van de onderlinge relaties binnen het netwerk. Het elkaar beter leren kennen vergemakkelijkt het onderlinge contact, offline maar zeker ook online en draagt hierdoor bij aan een effectiever opererend netwerk.

Informele ontmoeting

Een SKM Meet-up vindt bij voorkeur plaats aan de randen van de dag. Dan kun je denken aan een ontbijtsessie of netwerkborrel. Een SKM Meet-up is een bijeenkomst variërend van 1,5 tot 3 uur.

Bij een SKM Meet-up is de informele ontmoeting het voornaamste doel. Minimaal de helft van de Meet-up gebruiken we daarvoor. Er is altijd ook een inhoudelijk programmaonderdeel ter inspiratie en verbinding, bijvoorbeeld:

  • inspirerende verhalen, van een lid van het netwerk of iemand van buiten
  • premières van producties tonen (SKM Media)
  • resultaten uit de SKM poll teruggeven


Doel

Een SKM Meet-up zorgt voor een versterking van de sociale cohesie van het netwerk. Dit leidt tot:

  • Het efficiënter werken aan het voorliggende vraagstuk;
  • Een effectiever online netwerk;
  • Het versterken van het eigenaarschap en de verbondenheid binnen het netwerk.


Op inhoud verbinden

Afhankelijk van de grootte van het netwerk en hoe goed de leden van het netwerk elkaar kennen, bepaalt hoe frequent Meet-ups georganiseerd worden. De inhoud van de meet-up wordt via de SKM Poll opgehaald uit het netwerk. Zo draagt ook de SKM Meet-up bij aan het adaptief programma van het netwerk. Door elkaar fysiek te ontmoeten wordt het proces van de digitale ontmoeting vergemakkelijkt. Hierbij is de aanname dat het gemakkelijker is om iemand via de SKM App te benaderen indien er al een face-to-face ontmoeting aan vooraf is gegaan.

 

 

LinkedIn
Informeel ontmoeten Informeel ontmoeten

sdf