icon kl

Praktijk

Praktijk Ateliers

Geplaatst op 12 januari 2016 door Maarten Kraneveld
Praktijk

In een Praktijk Atelier brengt SayKnowMore verschillende ervaringsdeskundigen bijeen om collega's of vakgenoten te helpen een vraagstuk te doorgronden, te adviseren vanuit de eigen praktijk of een concept plan te toetsen. Waarom zou je immers zelf het wiel opnieuw uitvinden, als je om je heen kunt putten uit zoveel kennisdragers die al eerder met het bijltje hebben gehakt? De kracht van een Praktijk Atelier zit ‘m in de eenvoud. Door kennis van ervaringsdeskundigen in te zetten wordt een team concreet verder geholpen.

Toegepast kennisdelen

Omdat de kennisuitwisseling gaat over een vraagstuk uit het hier en nu is een Praktijk Atelier per definitie actueel en relevant. Een concretere vorm van toegepast kennisdelen is er niet. De praktijk is vaak weerbarstiger, dan de theorie. Juist daarom is het uitwisselen van praktijkervaringen heel waardevol. Zeker als daarbij de diversiteit van een kennisnetwerk optimaal wordt benut, zodat een vraagstuk vanuit meerdere invalshoeken kan worden belicht. SayKnowMore stelt als matchmaker in overleg met de kennisvrager een team van sparringpartners samen. Liefst betrekken we daarbij professionals uit verschillende organisaties. 

De sessies worden deskundig begeleid om toe te werken naar concreet toepasbare resultaten. Afhankelijk van het type vraagstuk maken we gebruik van verschillende gesprekstechnieken. Wij zullen altijd waken voor te snelle conclusies en quick fixes. De ervaring leert, dat dit soort gesprekken aanvankelijk alle kanten op lijken te vliegen. Om tot bruikbare resultaten te komen wordt na dit meervoudige divergentieproces tijdig ingezet op de convergentie naar waardevolle conclusies en aanbevelingen van de sparringpartners.

Online atelier

SayKnowMore heeft ook een online variant van het Praktijk Atelier. De inzet van online middelen maakt een effectieve en efficiënte vorm van kennisuitwisseling mogelijk. Niet alleen wordt reistijd bespaard, ook dwingt de online kennisuitwisseling om snel tot de kern te komen. In een sessie van een uur wordt de kennisvragers voorzien van advies, praktijkvoorbeelden en feedback. Aanbevelingen van ervaringsdeskundigen kunnen vervolgens in praktijk worden gebracht en na een paar weken kan hier in een online vervolgsessie op worden gereflecteerd. Ook kunnen nieuwe vragen worden ingebracht. Zo worden kennisvragers stap voor stap verder gebracht.

Het team van kennisvragers is fysiek bijeen in een ruimte. De sparringpartners doen op afstand mee, bijvoorbeeld via Skype of de Google Hangout. In een aantal rondes scherpen we de vraag aan, wisselen de deelnemers hun kennis en ervaringen uit en bepalen ze het vervolg. We maken live een online verslag in tekst en met digitale post-its, wat in de uren na het atelier nog aangevuld wordt door alle deelnemers.

LinkedIn
Praktijk

sdf