icon kl

Praktijk

Praktijk van de Macht

Geplaatst op 10 januari 2016 door Carinda
Praktijk

Praktijk van de Macht biedt incompany workshops op maat voor managers, professionals en teams die slimmer willen kunnen omgaan met in- en externe stakeholders.

Overheidsdiensten die publieke waarde willen creëren ervaren dat hun hiërarchische, planmatige en verkokerde wijze van werken tekortschiet. Ze hebben behoefte aan een werkwijze die helpt om doelen en belangen van stakeholders te integreren en ondergeschikt te maken aan 'de bedoeling' die voortvloeit uit de maatschappelijke opgave. Wij bieden managers van directies, afdelingen, projecten en programma's workshops aan over het voorbereiden, opzetten en faciliteren van tijdelijke netwerken waarin deelnemers samenwerken en van elkaar leren. De workshops kunnen ook worden gecombineerd in een tweedaagse training. We richten ons op de volgende thema’s: 

- ‘schijn en zijn': complexe machtsrelaties analyseren
- coalities vormen: leiderschap in samenwerkingsnetwerken
- sensitief communiceren in een politiek-bestuurlijke omgeving

LinkedIn
Praktijk

sdf