icon kl

Aanpak

Het wiel is nooit uitgevonden

Geplaatst op 18 november 2016 door Jesse van Santen
Aanpak

De samenleving ontwikkelt zich tot een netwerksamenleving waarin organisatiegrenzen vervagen. Het oplossen van vraagstukken vraagt tegenwoordig om betrokkenheid van een grote diversiteit aan partijen. Ketens en netwerken zijn daarom als alternatief organiserend principe belangrijker geworden. Maar werken in netwerken leidt niet vanzelf tot succes.

SayKnowMore helpt zijn klanten condities te creëren die nodig zijn om resultaten te boeken. Ons vertrekpunt is dat een netwerk geen doel is, maar een hulpmiddel. Een hulpmiddel dat voor uiteenlopende doelen kan worden ingezet en vooral waarde heeft als een urgent vraagstuk centraal staat.

Netwerken worden effectiever als de deelnemers van elkaar leren. Onze aanpak is gericht op het stimuleren van het leerproces en toepassen van nieuwe inzichten. We zetten SKM Netwerktools in om eigenaarschap en onderlinge verbondenheid te bevorderen en SKM Practices voor duiding en reflectie. Wij dagen deelnemers uit om praktijkervaringen te delen, te reflecteren op wat misging en te experimenteren met nieuwe inzichten.

We gebruiken onze netwerktools om een open, informele cultuur te bevorderen waarin vrijheid wordt ervaren om over fouten te spreken en te experimenteren. We willen dat de expertise en ervaringen van de deelnemers maximaal worden gehoord. Online deelname aan het netwerk is laagdrempelig ondermeer dankzij de SKM App. We peilen regelmatig hoe het netwerk functioneert,
geven hierover feedback en adviseren over aanpassingen. In het netwerk is 24/7 onderlinge communicatie mogelijk.

 

Alle SKM Practices komen voort uit onze jarenlange ervaring met het begeleiden van leerprocessen. We begeleiden in het netwerk de deelnemers bij het vinden van een gemeenschappelijke taal, het reflecteren op eigen handelen, het ontwikkelen van antennes voor onverwachte gebeurtenissen en bij het uitoefenen van invloed in een omgeving waarin hierarchie minder bepalend is.

 

Onze ervaring is dat in elk organisatorisch verband praktische oplossingen voorhanden zijn voor vraagstukken die zich aandienen. Het wiel wordt evenwel nogal eens opnieuw uitgevonden, omdat ervaringen niet dan wel vluchtig worden gedeeld. Het boven water krijgen van de praktijk verhalen is onze specialiteit. SayKnowMore ziet een lerend netwerk als een effectieve tool om tot nieuwe maatoplossingen te komen.

Nieuwsgierig?

LinkedIn
24/7 netwerken

sdf